รายงานการโกงเลขที่ : 8

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 8

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : The shop Gaming Gear V2

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : จีรนันท์ พึ่งพัก <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : เก้าอี้เกมส์มิ่ง

เลขบัญชีธนาคาร : 9800732613 ธนาคารกรุงเทพ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 1,399.00

วันที่โอนเงิน : 26/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:06

รายละเอียดเพิ่มเติม : สั่งสินค้าผ่านทางเพจ Facebook The shop Gaming Gear V2 มิจฉาชีพใช้บันชีปลอมรับเงินโอน


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ จีรนันท์ พึ่งพัก  The shop Gaming Gear V2
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ จีรนันท์ พึ่งพัก  The shop Gaming Gear V2
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ จีรนันท์ พึ่งพัก  The shop Gaming Gear V2
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ จีรนันท์ พึ่งพัก  The shop Gaming Gear V2
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ จีรนันท์ พึ่งพัก  The shop Gaming Gear V2
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ จีรนันท์ พึ่งพัก  The shop Gaming Gear V2

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ จีรนันท์ พึ่งพัก  The shop Gaming Gear V2

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้