รายงานการโกงเลขที่ : 74

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 74

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : กวน เมินธนู <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน : -

สินค้าที่สั่งซื้อ : -

เลขบัญชีธนาคาร : 1288560370 ธนาคารกสิกรไทย

ยอดโอน / ยอดเงิน : 22,712.00

วันที่โอนเงิน : 01/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 06/06/2022 12:03:39

รายละเอียดเพิ่มเติม : งานกดรับออเดอร์


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ กวน  เมินธนู - https://gofreemall.cc/tg/login/index.html.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้