รายงานการโกงเลขที่ : 239

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 239

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : นายปฐมพงษ์ ประวิเศษ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : หริให้โอนเงิน

เลขบัญชีธนาคาร : 9804011055 ธนาคารกรุงเทพ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 20,000.00

วันที่โอนเงิน : 26/07/2022

ลงประกาศวันที่ : 26/07/2022 20:54:02

รายละเอียดเพิ่มเติม :


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นายปฐมพงษ์ ประวิเศษ  https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นายปฐมพงษ์ ประวิเศษ  https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นายปฐมพงษ์ ประวิเศษ  https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com

หลักฐานการโอนเงิน


บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้