รายงานการโกงเลขที่ : 234

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 234

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : https://mvpatm168.com/deposit/.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : นฤมล กำเหนิดเพชร <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : -

เลขบัญชีธนาคาร : 8582307243 ธนาคารไทยพาณิชย์

ยอดโอน / ยอดเงิน : 600.00

วันที่โอนเงิน : 27/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 28/06/2022 00:38:58

รายละเอียดเพิ่มเติม :


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นฤมล  กำเหนิดเพชร  https://mvpatm168.com/deposit/.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ นฤมล  กำเหนิดเพชร  https://mvpatm168.com/deposit/.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ นฤมล  กำเหนิดเพชร  https://mvpatm168.com/deposit/.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ นฤมล  กำเหนิดเพชร  https://mvpatm168.com/deposit/.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้