รายงานการโกงเลขที่ : 2

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 2

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : https://Blythewatchshop

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : สมฤดี สมรรถพันธุ์ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน : 1100200675076

สินค้าที่สั่งซื้อ : นาฬิกา

เลขบัญชีธนาคาร : 0053717766 ธนาคารกสิกรไทย

ยอดโอน / ยอดเงิน : 20,250.00

วันที่โอนเงิน : 19/03/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:12

รายละเอียดเพิ่มเติม : ชื่อไอจี blythewatchshop ทำการซื้อขายนาฬิกา แล้วโอนเงินไม่ยอมส่งของอ้างว่าสินค้ามีปัญหา รอ ทวง ก็ตอบว่าจะจัดส่งๆๆ แต่ก็ไม่ส่ง จนทวงเงินก็ลีลาไม่คืนยอดให้ครบ ทวงก็บอกจะคืนๆ แล้วก็นิ่ง


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop

บัตรประชาชนคนโกง

เช็คคนโกง บัตรประชาชนคนโกง สมฤดี สมรรถพันธุ์ 1100200675076 https://Blythewatchshop

บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้