รายงานการโกงเลขที่ : 196

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 196

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : ลิ้นจี่ ภาคเหนือขายส่ง-ทั่วไทย.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : นางสาว จินดา ชมชื่น <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ขายลิ้นจี่

เลขบัญชีธนาคาร : 2007356399 ธนาคารเกียรตินาคิน

ยอดโอน / ยอดเงิน : 200.00

วันที่โอนเงิน : 07/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 11/06/2022 12:12:16

รายละเอียดเพิ่มเติม :


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาว จินดา  ชมชื่น  ลิ้นจี่ ภาคเหนือขายส่ง-ทั่วไทย.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาว จินดา  ชมชื่น  ลิ้นจี่ ภาคเหนือขายส่ง-ทั่วไทย.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาว จินดา  ชมชื่น  ลิ้นจี่ ภาคเหนือขายส่ง-ทั่วไทย.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาว จินดา  ชมชื่น  ลิ้นจี่ ภาคเหนือขายส่ง-ทั่วไทย.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ นางสาว จินดา  ชมชื่น  ลิ้นจี่ ภาคเหนือขายส่ง-ทั่วไทย.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้