รายงานการโกงเลขที่ : 16

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 16

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : FB Mo vie

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : ทรงพล ทองสุข <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : CPU i-3 10105F

เลขบัญชีธนาคาร : 3534907633 ธนาคารกรุงเทพ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 2,030.00

วันที่โอนเงิน : 20/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:06

รายละเอียดเพิ่มเติม : ชือ FB Mo vie ผมแนบรูปหน้าคนขายไว้แล้วคับ


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ทรงพล ทองสุข  FB Mo vie
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ทรงพล ทองสุข  FB Mo vie
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ทรงพล ทองสุข  FB Mo vie

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ ทรงพล ทองสุข  FB Mo vie

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้