รายงานการโกงเลขที่ : 126

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 126

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : ทุเรียนจันทบุรี ขายตรงจากสวน..com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : นางสาวนิยะดา ลาฝอย <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ทุเรียนหมอนทอง 10 กิโลกรัม

เลขบัญชีธนาคาร : 9800755622 ธนาคารกรุงเทพ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 899.00

วันที่โอนเงิน : 30/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 06/06/2022 10:36:48

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุเรียนหมอนทอง 10 กิโล


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวนิยะดา ลาฝอย  ทุเรียนจันทบุรี ขายตรงจากสวน..com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวนิยะดา ลาฝอย  ทุเรียนจันทบุรี ขายตรงจากสวน..com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวนิยะดา ลาฝอย  ทุเรียนจันทบุรี ขายตรงจากสวน..com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวนิยะดา ลาฝอย  ทุเรียนจันทบุรี ขายตรงจากสวน..com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ นางสาวนิยะดา ลาฝอย  ทุเรียนจันทบุรี ขายตรงจากสวน..com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้